Inloggen


Welkom bij de NVON-biologie-itembank.

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn druk bezig met het digitaliseren van de leeromgeving. Computer, beamers, elo’s, internet, digitale cijferverwerking, computerondersteunende instructies, internet; het zijn allemaal zaken die in het moderne onderwijs niet meer weg te denken zijn. Digitaal getoetst wordt er echter nog maar weinig.

Ook u kunt nu digitaal gaan toetsen. Een projectgroep binnen de NVON heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten een itembank met testvragen voor het vak biologie. Inmiddels bevat de itembank zo'n 23.000 vragen en elk jaar komen daar enkele duizenden bij.

21 september 2018 | Gebruikersdag NVON Biologie Itembank [ klik hier voor info ] 
Nieuw | februari 2018: alle biologie-examens voor vmbo, havo en vwo voor 2017.

Nieuw | december 2016: alle biologie-examens voor vwo over de periode 2012-2016.
Nieuw | december 2016: alle itembanken vernieuwd met correcte indeling op niveau.
Nieuw | oktober 2016: alle biologie-examens voor vmbo-t en havo over de periode 2012-2016.

Scholen kunnen met een licentie toegang krijgen tot deze itembank met biologievragen. Om de itembank te kunnen gebruiken is ook één van de volgende programma's benodigd: WinToets 4 of 5 of de Quayn Portal. Ongeveer 70% van alle VO-vestigingen heeft al een licentie op één van deze elektronische toetsprogramma’s. Toetsen uit WinToets en Quayn zijn afneembaar binnen de Magister-elo en via SCORM in elke andere elo.

Zievoor de benodigde software www.wintoets.nl en www.quayn.nl
 

Met de NVON-biologie-itembank willen wij proberen antwoord te geven op de volgende vragen: 

  • Kunnen wij de kwaliteit van onze toetsen verbeteren op het vlak van betrouwbaarheid en validiteit?
  • Kunnen wij onze analyse van onze toetsgegevens niet verbeteren?
  • Kunnen wij meer transparantie geven wat wij met ons toetsgegevens doen?
  • Kunnen wij ons werk als docent in het voorgezet onderwijs efficiënter inrichten?
  • Kunnen wij tijd besparen door een deel van ons correctiewerk te automatiseren?
  • Kunnen wij onze manier van toetsen en onze manier van het samenstellen van toetsen verbeteren?
  • Kunnen wij onszelf niet een hoop arbeid besparen door werk voor elkaar te doen in plaats van dat iedereen voor zichzelf werkt? Ieder voor zich betekent vaak dubbel werk, onnodig dubbelwerk.

In de huidige versie van de itembank, bevinden zich vrijwel alle examenvragen van MAVO/VMBO/HAVO/VWO van de afgelopen 40 jaar en vragen van andere herkomst, zoals die van de Biologie Olympiades. Versie 4 van de itembank is in juni 2015 verschenen.


Het project NVON-biologie-itembank past in één van de missies van de NVON: "het delen van kennis en informatie". De

financiële revenuen van de licentie worden dan ook alleen gebruikt om de gemaakte kosten van het project te dekken en

voor de verdere ontwikkeling van het project. Naar de: [ leveringsvoorwaarden ]

 

De projectgroep NVON-biologie-itembank bestaat uit:

Jan Willem Noordenbos – projectleider en de volgende leden: Bernard Beukers, Henk Weerdesteyn, Janny Kuipers en Arie Zonnevijlle. De projectgroep is een onderdeel van de NVON-sectie biologie.

 


 

[ een vraag wordt getoond in de HTML5-player voor online afname ]